NEC SV9100

ระบบสื่อสารอัจฉริยะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก UNIVERGE SV9100 Communication Server เป็นระบบการสื่อสารที่สมบูรณ์พร้อมด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยน ได้ตามความความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เพราะ UNIVERGE SV9100 Communication Server ได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาการสื่อสารในปัจจุบันและในขณะเดียวกันก็พร้อมรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

คุณสมบัติ UNIVERGE SV9100

  • รองรับเทคโนโลยี Multi-carrier SIPช่วยให้การทำงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการโทรออก (call routing) อีกด้วย
  • รองรับได้ทั้งเทคโนโลยี VoIP และการสื่อสารระบบ Voice ในรูปแบบเดิมสามารถทำงาน บนเครือข่าย IP อย่างเต็มรูปแบบเพียงอย่างเดียว หรือทำงานร่วมกันกับตู้สาขาแบบเดิม ที่ใช้เทคโนโลยี circuit-switch ด้วยระบบ SV9100 เพียงระบบเดียว
  • พรั่งพร้อมด้วยแอพพลิเคชั่น สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งมาพร้อมกับระบบ ได้สะดวกง่ายดายเพียงแค่ทำการ activate license เท่านั้น
  • ปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของธุรกิจ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของธุรกิจที่เติบโตขึ้น
  • โครงสร้างแบบ stackable Rack Stackable Chassis ของ SV9100 รองรับการทำงานต่างๆ ของเซิร์ฟเวอร์ มีเดียเกตเวย์ และ มีเดียคอนเวอร์เตอร์ โดยผ่านจากชุดนี้เพียงชุดเดียว

Brochure English

Brochure Thai